Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztályok
Hirdetmények
Üvegzseb
Közérdekû adatok
Hirdetmények
2008. február 14.

 A HIRDETMÉNYEK menüben megtalálja a földhivatal földvédelmi ügyekre vonatkozó hirdetményeit az eljárás megindításról, valamint értesítéseket földhivatali határozatokról.

  •  Értesítés eljárás megindításáról:

Ha az eljárás egyébként jelentõs számú ügyfelet érint, az ügyfeleket az eljárás megindításáról hirdetményi úton, továbbá közhírré tétel útján kell értesíteni.

Az értesítés tartalmazza:

a) az ügy tárgyát, iktatási számát, az eljárás megindításának napját és az adott ügyfajtára irányadó ügyintézési határidõt, az ügyintézõ nevét és hivatali elérhetõségét,

b) az iratokba való betekintés és a nyilatkozattétel lehetõségére irányuló tájékoztatást,

c) hivatalból indult eljárásban az erre történõ utalást, kérelemre indult eljárásban a kérelmezõ ügyfél nevét,

d) az ügyfél tájékoztatását az elektronikus ügyintézés lehetõségének igénybevételérõl és az ügyfajtára vonatkozó elektronikus tájékoztatási szolgáltatás elérhetõségérõl.

  • Értesítés döntéshozatalról:

Ha törvény másként nem rendelkezik, hirdetményi úton történõ közlésnek van helye, feltéve hogy az ügyfél lakcíme, illetve székhelye (telephelye, fióktelepe) ismeretlen, vagy a postai küldemény azzal a megjegyzéssel érkezik vissza, hogy a címzett ismeretlen helyen tartózkodik vagy címe ismeretlen, és a nyilvántartó hatóság vagy más állami szerv megkeresése nem járt eredménnyel.

Hirdetményi úton történõ közlésnek van helye akkor is, ha az ügyfeleket az eljárás megindításáról is hirdetményi úton értesítették, azaz az eljárás egyébként jelentõs számú ügyfelet érint.

 

 

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információkTakarNet
   
© 2007-2019 AM FTF