Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztályok
Hirdetmények
Üvegzseb
Közérdekû adatok
Közérdekû adatok
2008. szeptember 08.
1. Szervezeti, személyzeti adatok 
       
Elérhetõségi adatok a
 
Szervezeti struktúrája a
 
A szerv vezetõi
 
Felügyeleti szerv:  A Fejér Megyei Földhivatal felügyeleti szerve a VM Földügyi Fõosztály 
 
A Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala által felügyelt költségvetési szervek:
 Bicskei -, Dunaújvárosi -, Móri -, Sárbogárdi és Székesfehérvári  Járási Földhivatal
 

 2. Tevékenységre, mûködésre vonatkozó adatok
       
A szerv alaptevékenysége, feladat- és hatásköre 
 
Hatáskört és alaptevékenységet meghatározó jogszabály a földhivatalokban.
Fejér Megyei Kormányhivatal Földhivatala Ügyrendje 
 
A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok:

Hatáskörrel rendelkezõ szervek a megyei- és járási földhivatalok.

Az ingatlanügyi (ingatlan-nyilvántartási, földvédelmi, földhasználati és földmérési) hatósági ügyeket elsõ fokon az ingatlan fekvése szerint illetékes járási földhivatal, másodfokon, felettes ingatlanügyi hatóságként a megyei földhivatal látja el.

A megyei földhivatal önálló jogi személy, önállóan gazdálkodó, az elõirányzatai felett teljes jogkörrel rendelkezõ költségvetési szerv, mely ellátja az illetékességi területén mûködõ járási földhivatalok meghatározott gazdasági és pénzügyi feladatait is.

 Illetékességi területe a kormányhivatal földhivatalának, a bicskei-, dunaújvárosi-, móri-, sárbogárdi- és székesfehérvári földhivatalnak 

Az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok az  ingatlan-nyilvántartási-, földmérési-, földvédelmi- és földhasználati ügyekhez.

Igazgatási szolgáltatási díjak a tulajdoni lap másolat , térképmásolat és földhasználati  adatszolgáltatás során. 

Az ügyintézésre vonatkozó tájékoztatás az ingatlan-nyilvántartás , földmérés , földvédelem és földhasználat   területén.

Ügyfélfogadás helye és nyitvatartási ideje a kormányhivatal földhivatalának, a bicskei-, dunaújvárosi-, móri-, sárbogárdi- és székesfehérvári  földhivatalnak.

Használt formanyomtatványok az ingatlan-nyilvántartási, földmérési, földvédelemi és földhasználati ügyintézéshez.
 
 3. Gazdálkodási adatok
 
A mûködés törvényessége, ellenõrzések
   
Vizsgálatok, ellenõrzések listája:
FVM Igazgatási, Informatikai és Ellenõrzési Fõosztály rendszerellenõrzése 2007. január,
Fejér Megyei Egészségbiztosítási Pénztár ellenõrzése 2007. május 
          
Költségvetések, beszámolók
 
A Fejér Megyei Földhivatal éves költségvetése 2008  -as évben.
            
A Fejér Megyei Földhivatal számviteli beszámolói: a 2007-es évvégi és 2008-as I. félévi.
            
A költségvetés végrehajtása: 2004 .- 2005 .- 2006 .- 2007. évi szöveges beszámoló.
  
Mûködés
 
A foglalkoztatottak létszáma:
  
földhivatal2005. évben2006. évben2007. évben2008. évben
megyei46 fõ46 fõ40 fõ31 fõ
bicskei22 fõ22 fõ20 fõ18 fõ
dunaújvárosi33 fõ33 fõ31 fõ29 fõ
móri19,5 fõ19,5 fõ17,5 fõ16 fõ
sárbogárdi25 fõ24 fõ21 fõ19 fõ
székesfehérvári68,5 fõ68,5 fõ65,5 fõ59 fõ
összesen:214 fõ213 fõ195 fõ172 fõ

A vezetõk és egyéb alkalmazottak illetménye, munkabére és rendszeres juttatása

2006. évbenszemélyi juttatásokezer Ft
vezetõk21rendszeres96 932
  munkával kapcsolatos14 546
    
nem vezetõk174rendszeres324 671
  munkával kapcsolatos34 369
    
együtt195nem rendszeres107 872
külsõs létszámleépítés17 903
  összesen:596 293
    
  nem rendszeresbõl 
  utazási költségek3 482
  vezetõk734
  nem vezetõk2 748
 
2007. évbenszemélyi juttatásokezer Ft
vezetõk19rendszeres83 261
  munkával kapcsolatos9 607
    
nem vezetõk174rendszeres302 498
  munkával kapcsolatos20 522
    
együtt193nem rendszeres67 482
külsõs létszámleépítés63 059
  összesen:546 429
    
  nem rendszeresbõl 
  utazási költségek4 091
  vezetõk698
  nem vezetõk3 393
  

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információkTakarNet
   
© 2007-2019 AM FTF