Fõmenü

Címlap
Bemutatkozás
Földhivatali Főosztály
Földhivatali Osztályok
Hirdetmények
Üvegzseb
Közérdekû adatok
Változás bejelentési kötelezett...
2010. július 13.

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény (Inytv.) (27. § (2) és (3) bekezdése) rendelkezik az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy vagyonkezelõ, illetõleg a használó vonatkozásában az adatváltozás-bejelentési kötelezettségrõl.

Az Inytv. 27. § (2) bekezdése alapján az ingatlan tulajdonosa, az állam tulajdonosi jogait gyakorló szerv vagy a vagyonkezelõ, illetõleg a használó a változás bekövetkezésétõl, illetõleg a tudomásszerzéstõl számított harminc napon belül köteles bejelenteni az ingatlanügyi hatóságnak

a) az ingatlan határvonalában, területében, továbbá a földrészlet mûvelési ágában - ideértve a mûvelés alól kivett területet is - és a föld minõségében bekövetkezett változást,

b) a nyilvántartás tárgyát képezõ épület, építmény létesítését, illetve lebontását.

A (3) bekezdés alapján a jogosult - a (2) bekezdésben meghatározott határidõben - köteles bejelenteni nevének (cégnevének), illetve lakcímének (székhelyének vagy telephelyének) megváltozását. A bejelentésében a jogosult személyi azonosítóját, illetve statisztikai azonosítóját is fel kell tüntetni.

 Az ügyintézés hatékonyságának növelése, a hatóságok felesleges leterheltségének csökkentése, a közhiteles ingatlan-nyilvántartás adatainak valósággal egyezõsége érdekében felhívom az ingatlantulajdonosok és földhasználók figyelmét – a fenti törvényi rendelkezés alapján – az adatváltozás bejelentésére irányuló kötelezettség teljesítésére.

 
< Előző   Következő >

Társoldalak

Kormányportál
Agrárminisztérium
Lechner Tudásközpont
NKP Nonprofit Kft
MePAR
GNSSNET

Advertisement


   
AdatvédelemGYIKImpresszumSzerzõi jogKapcsolatTechnikai információkTakarNet
   
© 2007-2019 AM FTF